Dodávka kalendářních hodin DK.57.6.G.N.N.NTP.SILVER.
Hodiny jsou umístěné ve správní budově NDS, ve velíně tunelu Bôrik. Tunel se nachází poblíž města Svit.