Věžní hodiny s bitím, 2 číselníky o průměru 100 cm,
půlové bití na cimbál.